5N1K HABER

TUSKON’ DAN DEV TİCARET KÖPRÜSÜ

TUSKON’ DAN DEV TİCARET KÖPRÜSÜ
21 Mayıs 2014 - 12:02 'de eklendi ve 311 kez görüntülendi.

TUSKON’dan 80 milyar dolarlık ticaret köprüsü

TUSKON’un ticaret köprüleri bu kez otomotiv sektörü için kuruldu. 27 ülkeden Konya’ya gelen sektör temsilcileri, işbirliği fırsatları ve ticareti konuştu.

Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON), “Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü”nü dün Konya’da otomotiv sektörü için kurdu.

27 ülkeden katılım oldu

Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu ve Aktif İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin (AKTİSAD) organize ettiği zirveye, Latin Amerika, Balkanlar, Afrika ve Avrasya’dan 27 ülkeden 170, Türkiye’den 250 sektör temsilcisi katıldı.

Dünya çapında endüstri

Zirvenin açılışını yapan TUSKON Başkan Vekili Ahmet Coşkun, bu 27 ülkenin otomotiv ve otomotiv yan sanayi ithalatnın 80 milyar dolar civarında olduğu ifade ederek, şunları söyledi:

“Sanayici- miz için değerli bir fırsat ve girişim için buradayız. Türkiye’de otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörünün hızla sanayileşme ve gelişme süreci içerisinde montaj ağırlıklı ortaklıklardan tasarım yeteneği ve geniş üretim kapasitesine sahip dünya çapında bir endüstriye dönüştü.”

Güçlü firmalarımız var

Türkiye’deki sektör üretimin yüzde 73’ünün yabancı pazarlara yönelik gerçekleştiğini kaydeden Coşkun, “1000’in üzerinde şirket otomotiv yan sanayi – yedek parça üretimi yapıyor.

Rekabet gücüne sahip ihracat yapan firma sayısı 400’ün üzerinde. Sektör, teknoloji olarak çok ileri bir düzeye gelmiş ve uluslararası denetimlerde, gelişmiş Batı ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir.

Yatırım serbestliği ve arsa teşviki var

Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekaya, TUSKON’un köprüler kurma çalışmasını takdir ettiğini belirttti. Otomotiv sektörünün Tunus’taki
yerini de anlatan Tekaya, şunları söyledi:

“Otomotiv Tunus’ta 2010’dan beri hızlı bir büyüme içinde. 77 bin kişilik istihdam oluşturduk. Yabancı işadamlarına arsa teşviklerimiz var. Yatırım serbestliği ve sermaye aktarım serbestliği sunuyoruz. Tunus’ta 21 Türk şirketi faaliyette. Bu sayı artmalı.”

Soma’ya yardım çağrısı yapıldı

TUS­KON Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa Gü­nay, So­ma­’da ya­şa­nan ma­den fa­ci­ası ne­de­niy­le işa­dam­la­rı­nı yar­dı­ma ça­ğır­dı.
Gü­nay, “Bi­zim işa­dam­la­rı­mız sa­de­ce ti­ca­ret yap­mı­yor. Ka­zan­dık­la­rı­nı in­sa­ni ih­ti­yaç­lar için har­cı­yor­lar. Din, dil, ırk, coğ­raf­ya gö­zet­mek­si­zin ya­pı­lı­yor bun­la­r. Bu se­fer­ber­lik­te hep bir­lik­te ol­ma­ya da­vet edi­yo­ru­m” de­di.

Yüzde 35’i bizden

AK­Tİ­SAD Baş­ka­nı So­ner Ce­sur, sek­tö­rün Kon­ya­’da­ki ye­ri­ni an­la­ta­rak, şu bil­gi­yi ver­di: “Kon­ya­’da 9 or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ve 21 kü­çük sa­na­yi böl­ge­si bu­lu­nu­yor. 35 bin or­ta öl­çek­li iş­let­me var. Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin baş­ken­ti Kon­ya­’dır. Oto­mo­tiv yan sa­na­yi ve ye­dek par­ça üre­ti­mi­nin yüz­de 35’i Kon­ya­’da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.”

BUGÜN GAZETESİ

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER