5N1K HABER

Türkiye Yargı Sistemi

Türkiye Yargı Sistemi
03 Nisan 2017 - 22:20 'de eklendi ve 468 kez görüntülendi.

Türk Yargı Sistemi

Toplumun huzur ve barış içinde yaşayabilmesi, sosyal ve kültürel yönden gelişimini sürdürebilmesi, bireylerin adalete güven duymaları ve adil bir toplumda yaşadıklarını hissetmeleri, etkili, hızlı, tarafsız ve bağımsız bir adalet sistemiyle mümkündür.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunup güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, kaliteli bir yargı sisteminin sunulabilmesi, adalete ulaşmayı hedefleyen vatandaşların hukuki mücadelesinin hızlı bir şekilde hakkaniyetle neticelendirilmesi ve yargıya olan güvenin artırılması için gerekli her türlü önlemlerin alınması devletin temel görevleri arasındadır.

Türk Adalet Sistemi Mahkemeleri

1. Adli Yargı – Adli Mahkemeler
2. İdari Yargı – İdari Mahkemeler
3. Uyuşmazlık Mahkemesi
4. Anayasa Mahkemesi

Adli Yargı – Adli Mahkemeler

​Yargıtay (Yüksek Mahkeme) :

– Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek
– Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak.
– Hukuk ve Ceza Daireleri vardır.

Hukuk Daireleri

Asliye Hukuk Mahkemeleri : Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri : Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları, taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları, bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları görürler.

Özel (İhtisas) Mahkemeler : Özel alanlarla ilgilenen mahkemeler. İş, Ticaret, Aile, Denizcilik, Kadastro, Fikri-Sınaî Haklar, İcra Mahkemeleri.

Ceza Daireleri

Ağır Ceza Mahkemeleri : En az 10 yıldan başlayan ve üst ceza sınırı ağırlaştırılmış mühebbet olan mahkelemelerdir.

Asliye Ceza Mahkemeleri : Alt sınırı 2 yıl olan ceza davalarına bakan mahkemedir.

Sulh Ceza Hakimliği : 2 yıla kadar olan veya ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri sorumluluğuna girmeyen davalara bakar.

Çocuk Mahkemeleri : 12-18 yaş aralığı çocukların işlediği suçlara bakar.

İdari Yargı – İdari Mahkemeler

Sayıştay (Mali Konular Yüksek Mahkeme) : Kamu kuruluşlarını ve sosyal güvenlik kurumlarını mali yönden denetler

​Danıştay (İdari Konular Yüksek Mahkeme) : Yönetimi yargı yoluyla denetler

Bölge İdare Mahkemeleri : İdare Mahkemeleri Üst kuruludur.
İdare Mahkemeleri : Devlet yönetimi tasarrufları ve eylemlerini konu alan alan davalara bakar.
Vergi Mahkemeleri : Adı üstünde vergi mahkemeleridir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 3 Yorum )

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER